DIRECT CONTACT
06-46324945
jeroen@landmanadvies.nl

Van strategie naar concrete successen!

Gestoeld op het principe van visie, missie en doelstellingen stellen we de strategie en ambities van uw organisatie op korte, middellange en lange termijn vast. Vindt u de commercie, kosten of productkwaliteit het belangrijkste? We zoeken voor uw bedrijf naar evenwicht binnen de diverse aandachtsgebieden. Ook zorgen we voor voldoende aandacht voor strategische en tactische zaken binnen de organisatie. Een onderneming wordt niet succesvol door hard werken alleen! Er moet ook tijd zijn om te kijken naar het doel en de weg ernaar toe.

Stip op de horizon

Het gaat erom waar u als ondernemer naar toe wilt. Wat is de ambitie van u en uw organisatie? Samen maken we dit concreet en brengen we in kaart wat bijbehorende uitdagingen, sterke en zwakke punten zijn. Alles met één ding in gedachten: het doel dat u uiteindelijk wilt bereiken, uw stip op de horizon,

SMART jaarplan

In een aantal sessies schrijven we samen uw doelstellingen op. Van daaruit maken we een jaarplan. Ik coach u naar een evenwichtig, kwalitatief en realistisch plan, waarbij ik afhankelijk van uw vraag mijn kennis van organisatieadvies, strategie & marketing en bouwmanagement inbreng. Het gaat echter om u: wat vindt u dat er bereikt moet worden? Ik begeleid u op de weg ernaar toe, daag u uit, maak u enthousiast om samen met de organisatie naar een hoger niveau te komen. We maken de doelstellingen SMART en bewaken ze periodiek met behulp van een overzichtelijke managementrapportage. Indien gewenst breiden we dit uit tot op vestigings-, afdelings- en persoonlijk niveau. Doelstellingen die u helpen op weg naar uw stip op de horizon. Dit doen we in behapbare delen, om regelmatig een succes te boeken. 

Meer informatie

Wilt u hierover eens van gedachten wisselen? U kunt mij bereiken via jeroen@landmanadvies.nl of 06-46324945. Download de sheet Van strategie naar concrete successen!.